121

TEKNIKHUSE


122

MEKANIK


Teknisk Dokumentation

TEKNISK DOKUMENTATION


TEKNIKHUSE

Kvalitet til kritisk infrastruktur

Duelco har gennem mange år oparbejdet en bred viden og erfaring, og leverer i dag komplekse housing-løsninger til en bred vifte af applikationer inden for: 

Teleinfrastruktur
Bredbånd | Datacentre | Telecom 

Jernbane
Signalanlæg | Internet 

Fjernvarme
Pumpestationer 

Energiforsyning
Vind | Sol | El-distribution 

Kvalitet Til Kritisk Infrastruktur Web
IMG 3158

Hel eller delvis integration

Duelco udfører el-installation til lokal strøm, belysning, stikkontakter, kabelstiger, jordingsanlæg og potentialudligning i teknikhuse.

Køling og varme i huse leveres og monteres efter behov.

Derudover udfører vi også fuld integration af teknikhuse efter kundeønsker.

Vi monterer kundeleverancer som eksempelvis tavler, batterier, skilletransformere m.v., så alt er klar til brug, når huset placeres på site.

Efterfølgende udføres FAT- & Sat-test.

Varme, ventilation og aircondition

HVAC-løsninger omfatter normalt opvarmning, frikøling og overtryksindstilling med filtreret udendørsluft for at minimere støvindtrængning og aktiv kompressorkøling. 

Køleløsninger udføres som splitsystemer med væg- eller loftmonterede indvendige dele eller som enhedsenheder monteret på væg eller loft. 

Der findes også løsninger til køling via luft/væskekøler, vand/væskekøler og varmeveksler luft/luft eller vand/luft (HEX). Som ekstraudstyr findes løsninger til arktiske og tropiske klimaer, højtemperaturområder samt til områder med stærkt korrosiv udeluft. 

2023 10 23 16 45 40
2023 10 23 15 01 51

Brandsikring

  • Aktiv og passiv brandsikring
  • Løsninger til aktiv branddetektion og brandslukning
  • Passiv brandmodstand gennem ikke-brændbare eller selvslukkende designs med defineret brandmodstandstid og brændbarhedsklasse i henhold til nationale og internationale standarder
  • Envejs og tovejs brandsikring 

CASE: HALDOR TOPSØE

To, komplet udstyrrede 40” containere

Haldor Topsøe har udviklet en metode til at omdanne CO2 til CO.

Navnet eCOs™ står for "elektrolytisk carbonmonoxidopløsning", og hjertet af en eCOs™-enhed er en solid oxidelektrolysecelle (SOEC). Ved forhøjede temperaturer reducerer denne celle effektivt CO2 til CO gennem den elektrokemiske elektrolyseproces.

Kuliltebrugere, som i dag er afhængige af at få deres CO fragtet eller sendt til produktionsstedet, er nu i stand til at producere det selv.

Til denne applikation har tic elkas A/S og Duelco A/S i samarbejde leveret de tekniske installationer i to 40’’ containere.

Containerne indeholder strømforsyninger og et proceskontrolsystem til to identiske Topsøe eCOs-anlæg. Skabe, UPS-strømsystemer og batteriback-up leveres og monteres af tic elkas A/S.

Duelco A/S har leveret 40’’ containeren med komplette installationer såsom integrerede 2 x 20kW køleenheder, der skal sikre den rigtige temperatur, brandalarmer, varme, belysning og kabelbakker.

Vi ønsker Haldor Topsøe tillykke med de to nye containere og håber, at de får stor succes med deres nye CO2 til CO-teknologi.

Har du behov for teknikhuse, skure eller containere til teknisk udstyr eller tekniske installationer, så kontakt os gerne.

1592567541429

Brug for mere information? 

Tilføj til din downloadliste, eller download med det samme.

pdf

Duelco LightSite Housing Brochure

Download
pdf

JACO Modcon Brochure

Download
Torben Website Billede

Kontakt os direkte

Når du ringer eller skriver direkte, kommer du i kontakt med Duelcos salgsteam inden for Housing.

Torben Engmann Kristensen

Sales & Product Manager, Housing

Email: tkr@duelco.dk
Mobil direkte: +45 22 54 24 20
Salgskontor: +45 98 79 92 24

Skriv til Housing Sales